Radiostyrda (radiokontrollerade) armbandsur -

styrs med en noggrannhet på 1 sek. per 1 milj. år av världens noggrannaste klocka, ett s k atomur.
Tidssignalen sänds av DCF-77-sändaren i Frankfurt/Tyskland och har en räckvidd av ca. 1000-1500 km
beroende av mottagningsförhållanden, typen av fasadmaterial, t ex metallbeklädnad, armerad betong o.dyl. samt närhet till elektroniska apparater (dator, TV) kan ha en negativ påverkan på mottagningen av radiosignalen.